15 resultaten gevonden

Javascript Logger

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library (JavaScript) die, vanuit een webtoepassing, logs en fouten, getoond in de console van de browser, bewaart om makkelijker foutrapporten te kunnen genereren.

Product dat de realisatie van een website mogelijk maakt, meer bepaald het beheer, inclusief het invoeren en publiceren van informatieve inhoud voor webpagina's of webtoepassingen.

SharePoint Webpart tabs

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library die toelaat om SharePoint-pagina’s met meerdere webparts efficiënter op te maken; het groepeert meerdere webparts in één enkele webpart in de vorm van een tab. De configuratie via een SharePoint power user is makkelijk, zelfs zonder kennis van JavaScript.

eHelp - CMS

Typologie :
Service
Eigenaar :
Smals

Service die online contextuele hulp verschaft aan gebruikers over online toepassingen en services.

dataEncryptor

Typologie :
Service
Eigenaar :
Smals

Service waarmee gegevens vercijferd/ontcijferd kunnen worden op basis van een token (vercijfersleutel).  

DeploymentVerification

Typologie :
Framework
Eigenaar :
Smals

Framework dat Openshift de mogelijkheid biedt om na te gaan of een JBoss-container correct gedeployd en (nog steeds) operationeel is; het genereert tevens een XML-rapport ten bate van de monitoringtool Foglight.

SmalsUtils-Validation

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library die een reeks validaties of annotaties voor business-entiteiten hergroepeert, die in veel Angular- of Java-toepassingen van de sociale zekerheid worden gebruikt.

back2top