5 resultaten gevonden

e-Box - Elektronische mailbox

Typologie :
System
Eigenaar :
KSZ , BOSA , RSZ

Systeem van beveiligde elektronische mailbox waarmee producenten (organisatie, onderneming, instelling) berichten kunnen publiceren of ter beschikking stellen voor gebruikers (onderneming, burger...), gekend onder e-Box. 

LinkRegister

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service voor het beheer en raadplegen van het linkenregister, dat de link legt tussen een Belgisch identificatienummer van een persoon en buitenlandse identificatiesleutels.

RegisteredMail

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service die aangetekende zendingen elektronisch verstuurt met dezelfde juridische waarde als een papieren aangetekende brief, in het kader van de toepassinging van de Sociale Zekerheid in België, volgens de wet van 19/03/2013. 

RAAS - Register As A Service

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service die de gebruiker een oplossing biedt binnen de G-Cloud om een personenrepertorium in eigen beheer bij te werken en uit te lezen. Onder gebruiker wordt verstaan een dienstenintegrator, een federale overheidsinstelling...

TrustedTimestamp

Typologie :
Service
Eigenaar :
KSZ

Service die toelaat om gecertificeerde timestamps te bekomen.  Deze is conform de RFC 3161-standaard. 

back2top