7 resultaten gevonden

AppendixCodes

Typologie :
Library
Eigenaar :
RSZ

Library die bepaalde codelijsten en referentiedata, inclusief historiek, nodig voor de verwerking van gegevens voor de sociale zekerheid, gekend onder 'de gestructureerde Bijlagen van het glossarium van de sociale zekerheid', bijhoudt.

Javascript Logger

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library (JavaScript) die, vanuit een webtoepassing, logs en fouten, getoond in de console van de browser, bewaart om makkelijker foutrapporten te kunnen genereren.

SharePoint Webpart tabs

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library die toelaat om SharePoint-pagina’s met meerdere webparts efficiënter op te maken; het groepeert meerdere webparts in één enkele webpart in de vorm van een tab. De configuratie via een SharePoint power user is makkelijk, zelfs zonder kennis van JavaScript.

Library die workflows in SharePoint opstart - snel, eenvoudig en op een grafische manier (in de vorm van knoppen). De configuratie via een SharePoint power user is makkelijk, zelfs zonder kennis van JavaScript.

SmalsUtils-Validation

Typologie :
Library
Eigenaar :
Smals

Library die een reeks validaties of annotaties voor business-entiteiten hergroepeert, die in veel Angular- of Java-toepassingen van de sociale zekerheid worden gebruikt.

back2top