8 resultaten gevonden

DSP - Document Service Provider

Typologie :
System
Eigenaar :
RSZ

Document Service Provider (DSP) is een modulair platform, ter beschikking gesteld aan toepassingen van derden, dat de uitwisseling en verdeling van documenten tussen zender en ontvanger toelaat te dematerialiseren, centraliseren, standaardiseren en veralgemenen.

e-Box - Elektronische mailbox

Typologie :
System
Eigenaar :
KSZ , BOSA , RSZ

Systeem van beveiligde elektronische mailbox waarmee producenten (organisatie, onderneming, instelling) berichten kunnen publiceren of ter beschikking stellen voor gebruikers (onderneming, burger...), gekend onder e-Box. 

eHealthBox

Typologie :
System
Eigenaar :
eHealth

Systeem om beveiligde elektronische mededelingen, inclusief de nodige vertrouwelijke en medische gegevens, tussen de Belgische actoren in de gezondheidszorg, nl. zorgverleners en instellingen, mogelijk te maken, gekend onder beveiligde elektronische brievenbus.

Systeem dat toelaat berichten gericht aan zorgverleners (individuele zorgverleners of instellingen) en soms ook patiënten te vercijferen.

Systeem om de identificatie, de authenticatie en de machtiging van actoren in de gezondheidszorg te faciliteren, wanneer deze toegang vragen tot de diensten gehost bij de gezondheidszorginstanties en het eHealth-platform.

Timestamping

Typologie :
System
Eigenaar :
eHealth

Systeem dat toelaat een bewijs te bewaren van het bestaan van een document en de inhoud ervan op een bepaalde datum. De term ‘bewijs’ verwijst naar het feit dat niemand, zelfs niet de eigenaar van het document, het timestamping-certificaat kan wijzigen.

back2top