AdditionalWork

Typologie
Service
Eigenaar
SIGeDIS

Overzicht

Service waarmee kan gecontroleerd worden of een persoon voldoet aan de voorwaarden om bij te klussen.

Beschrijving

De SOAP-webservice AdditionnalWork is een façade bovenop de webservice van Sigedis die controleert of de persoon

 • werknemer is, die minstens 4/5 werkt,
 • zelfstandige is in hoofdberoep,
 • gepensioneerde is.

De service biedt volgende functionaliteiten:

 • Controleren of een persoon voldoet aan de voorwaarden om bij te klussen op basis van volgende criteria:
  • de bijklusser
  • de begunstigde (burger, vereniging)
  • de periode (begin- en einddatum)
 • Consulteren van de details van een verificatie-aanvraag 'Bijklussen' (zie bovenstaande functionaliteit), alsook de details van de herbeoordeling van de initiële aanvraag, op basis van nieuwe gegevens die intussen eventueel ontvangen zijn, volgens de zoekargumenten
  • het INSZ van de bijklusser
  • de referentie, ontvangen naar aanleiding van de oorspronkelijke aanvraag

Gebruikersgroepen

Toepassingen die willen nagaan of iemand voldoet aan de voorwaarden om bij te klussen.

Integratie voorwaarden

Neem contact op met de projectleider die verantwoordelijk is voor de service en vermeld duidelijk de context, het einddoel en een volumetrische projectgebonden schatting.

In geval van akkoord dient de URN van uw toepassing doorgestuurd te worden om deze te kunnen integreren.

Contact: dimonaanalysten@smals.be 

Documentatie

back2top