complementaryActivity

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die toelaat om een uit te voeren bijklus activiteit in opdracht van een burger of een vereniging (d.w.z. een socioculturele vereniging, een feitelijke vereniging of een openbaar bestuur) aan te geven.
Deze service laat eveneens toe om deze aangiftes te consulteren, aan te passen of te schrappen.

Beschrijving

Er bestaan twee verschillende types van bijklusactiviteiten:

 • Diensten van burger aan burger: activiteit in opdracht van een burger en aan te gegeven door de bijklusser 
 • Verenigingswerk: activiteit in opdracht van een vereniging en aan te gegeven door een mandataris of  vertegenwoordiger van die vereniging

De REST webservice complementaryActivity biedt volgende functionaliteiten:

 • Aangifte doen van een bijklusactiviteit
 • Aanpassen of schrappen van een aangifte, op basis van identificatie van de bijklusactiviteit
 • Consulteren van alle aangiftes van bijklusactiviteiten, op basis van
  • Rijksregisternummer van de bijklusser
  • Rijksregisternummer van één van de verantwoordelijken van de feitelijke vereniging
  • Ondernemingsnummer van de vereniging of openbaar bestuur
 • Consulteren van de kalender en het totaal aantal gepresteerde bijklusactiviteiten van een bijklusser, op basis van zijn rijksregisternummer
 • Consulteren van één bijklusactiviteit, op basis van de identificatie van de bijklusactiviteit
 • Aanmaken van een nieuwe feitelijke vereniging
 • Consulteren van een feitelijke vereniging, op basis van het rijksregisternummer van een verantwoordelijke van de vereniging

Gebruikersgroepen

De doelgroep voor de REST service zijn alle toepassingen die bijklus activiteiten moeten aanmaken en/of consulteren (mandatarissen en verenigingen).

Integratie voorwaarden

Wanneer iemand met deze webservice wil integreren, moet contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de service. Om de aanvraag te duiden, moet aangegeven worden in welke context en met welke doeleinden men gebruik wil maken van de service en wat het ingeschatte volume van de aanvragen zal zijn.

Contact: CompactAnalysts@smals.be

Documentatie

back2top