DomainAccessManagerRegistry

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die ondernemingen en hun Hoofdtoegangsbeheerders (HTB) in CSAM registreert. 

Beschrijving

De Hoofdtoegangsbeheerder is de verantwoordelijke binnen een onderneming die toelating tot beveiligde toepassingen en online diensten van e-Government toekent. 

Deze service is fundamenteel wegens de aard van zijn activiteiten. Met de aanduiding van de Hoofdtoegangsbeheerder van een onderneming realiseert deze service de eerste stap voor een onderneming om toegang te krijgen tot diensten en toepassingen van e-Government. De verschillende systemen voor rollenbeheer zullen zich baseren op gegevens verschaft door deze service om de personen te bepalen die gemachtigd zijn om toelatingen toe te kennen.

De service DomainAccessManagerRegistry biedt volgende functionaliteiten:

 • Activatie van een onderneming in het systeem voor rollenbeheer van CSAM
 • Aanduiding van de Hoofdtoegangsbeheerder van een onderneming
 • Raadpleging van de Hoofdtoegangsbeheerder van een onderneming
 • Aanduiding van de Toegangsbeheerders voor elk domein van de onderneming 
 • Raadpleging van de Toegangsbeheerders voor elk domein van een onderneming
 • Raadpleging van alle rollen vervuld door een persoon in het systeem.  Hierdoor kan men weten in welke ondernemingen iemand Hoofdtoegangsbeheerder of Toegangsbeheerder van een domein is 
 • Raadpleging van de omschrijving van een domein in de verschillende talen ondersteund door het systeem (fr, nl, en, de) 

Gebruikersgroepen

Deze service is bestemd voor systemen voor rollenbeheer opdat ze personen kunnen bepalen die gemachtigd zijn om toelatingen voor een onderneming of voor een domein van een onderneming tot toepassingen van e-Government te beheren. Momenteel (30-7-2018) is deze service nog niet in productie. 

Deze service zal gebruikt worden door: 

 • De webtoepassing CAMRegistration (Chief Access Manager Registration): 
  Met deze webtoepassing kan de Hoofdtoegangsbeheerder van een onderneming aangeduid worden.
 • De webtoepassing BTB (Beheer der ToegangsBeheerders):
  Met deze webtoepassing kan de Hoofdtoegangsbeheerder van een onderneming specifieke Toegangsbeheerders aanduiden voor bepaalde domeinen van de onderneming.
 • Het systeem voor rollenbeheer RMA van BOSA:
  Het systeem voor rollenbeheer RMA raadpleegt de Toegangsbeheerders van een onderneming om de personen te kennen die de rollen voor deze onderneming of voor een domein van deze onderneming kunnen beheren. 

Integratie voorwaarden

De integratievoorwaarden van de service DomainAccessManagerRegistry:

 • Contact opnemen met de dienstverantwoordelijke met vermelding van een gedetailleerde beschrijving van de context, het doel en een volumetrische schatting van het project.
 • Hierna, indien akkoord, dient u te beschikken over een certificaat en te voorzien in de integratie van een encryptiedienst.

Contact: jumpstartproject@smals.be 

Documentatie

back2top