employerProfile

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die toelaat om het risicoprofiel van een werkgever te consulteren.

Beschrijving

Het risicoprofiel bepaalt de mate waarin een werkgever zijn sociale verplichtingen t.o.v. de RSZ kan nakomen. Het wordt ingeschat op basis van berekende risicoscores en verschillende feiten, zoals bepaalde evenementen of evoluties waargenomen bij die werkgever, en genomen uit de bronnen DmfA, Dimona, Repertorium, Rekeningen, Juridische procedures, DDT en Checkinatwork.

De REST-webservice employerProfile heeft volgende functionaliteit, nl. het consulteren van verschillende gegevens van een werkgever, op basis van zijn werkgeversidentificatie:

  • zijn basisgegevens (o.a. gegevens van het RSZ-repertorium en de NBB)
  • zijn risico scores en feiten
  • zijn timeseries (evoluties van feiten over een bepaalde tijdsperiode)
  • zijn evenementen (feiten met een start- en einddatum)

Gebruikersgroepen

De webservice employerProfile werd opgesteld om verschillende RSZ-diensten te ondersteunen bij het uitvoeren van hun dagelijkse business processen. Wegens de gevoeligheid van de gegevens, is de toegang echter beperkt tot een aantal personen binnen een dienst.

Integratie voorwaarden

Wanneer iemand met deze webservice wil integreren, moet contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de service. Om de aanvraag te duiden, moet aangegeven worden in welke context en met welke doeleinden men gebruik wil maken van de service en wat het ingeschatte volume van de aanvragen zal zijn.

Dit geldt eveneens voor een aanvraag tot wijziging of toevoegen van nieuwe indicatoren op basis van de aangegeven of nieuwe bronnen. Indien deze indicatoren een ondersteuning kunnen vormen in een business proces, dan kan deze worden toegevoegd.

Contact: employerprofiletop@smals.be

Documentatie

back2top