LimosaRegistry

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die toelaat het Limosa-kadaster te raadplegen. Het bevat de gegevens van de verplichte aangiften in het kader van de tijdelijke detachering van buitenlandse werknemers in België (Limosa-Meldingsplicht) en van de detacheringsdocumenten (A1-aangiften).

Beschrijving

De service LimosaRegistry biedt volgende functionaliteiten:

  • Opzoeken van een onderneming (buitenlandse werkgever of Belgische klant) op basis van verschillende criteria opzoeken (RSZ-nummer, KBO-nummer, FSO-nummer, btw-nummer, INSZ van een zelfstandige, andere identificatoren, letterlijke opzoeking...)
  • Opzoeken van een persoon (gedetacheerde werknemer of Belgische klant), op basis van verschillende criteria(INSZ, KBO-nummer van een zelfstandige, andere identificatoren, letterlijke opzoeking...)
  • Opzoeken van een buitenlandse instelling
  • Opzoeken van een arbeidsplaats, op basis van verschillende criteria(RSZ-nummer, KBO-nummer, letterlijke opzoeking)
  • Opzoeken van detacheringsaangiften, op basis van verschillende criteria(nummer, INSZ, verlengingen, onderneming, persoon of arbeidsplaats betrokken bij de detachering)

Gebruikersgroepen

Toepassingen die de detacheringsaangiften Limosa-Meldingsplicht en Gotot-In in het Limosa-kadaster moeten raadplegen.

Integratie voorwaarden

De gebruiker roept de service, die beschikbaar is op de SOA-bus van de sociale zekerheid, op via het SOAP-protocol.

Contact: LimosaCadastre@smals.be

Documentatie

back2top