referenceData_geography belgianStreets

Typologie
Service
Eigenaar
Smals

Overzicht

Service waarmee de lijst met Belgische straten, beschikbaar in minstens een van de drie landstalen (FR, NL, DE), geraadpleegd kan worden.

Beschrijving

De REST-service referenceData_geography voorziet voor de resource ‘belgianStreets’ in een lijst met alle straatcodes en bijhorende straatnamen (zoals bepaald in het rijksregister) met postcode en naam van de hoofdgemeente, voor een (zelfs gedeeltelijke) straatnaam en/of een gegeven Belgische postcode.

Vervolgens kan, als bijkomende mogelijkheid bij de opzoeking op straatnaam, met de verkregen straatcode een opzoeking gedaan worden in het rijksregister.

Voor elke registratie kan men volgende gegevens verkrijgen:

 • De Belgische straatcode (maximaal 4 cijfers)
 • Historische indicator: ‘A’ betekent ‘Actueel’ en ‘H’ staat voor ‘Historiek’
 • Straatnaam in minstens een van de drie landstalen (FR, NL, DE) naargelang het geval, die exact overeenkomt met de straatnaam bepaald in het straatkadaster (minstens 1 van de 3 velden is volledig)
 • Belgische postcode van de gemeente in vier numerieke posities
 • Het taalregime van de straatnaam: B1 (voor Brussel), D2 (voor de Oostkantons), F0, F1, F3, F4 (voor Franstalig), N0, N1 (voor Nederlandstalig)
 • De link van de technische identificatie van de bijhorende hoofdgemeente. Deze link biedt u:
  • De NIS-code van de hoofdgemeente in 5 numerieke posities
  • De postcode van de hoofdgemeente
  • Het taalregime van de hoofdgemeente (F, FN, FD, N, NF, DF, FN_NF, NL_FN waarbij F = Frans, N = Nederlands, D = Duits)
  • De naam van de hoofdgemeente in drie talen (FR, NL, DE) naargelang de beschikbaarheden (minstens 1 van de 3 velden is volledig)
  • De technische identificatie
 • Technische identificatie

Merk anderzijds op dat

 • er meerdere straten kunnen bestaan met dezelfde straatcode maar enkel voor verschillende postcodes. Het is dus door de koppeling van een straatcode met een postcode dat een straatcode uniek wordt.
 • een straat enkel kan gekoppeld worden aan een naam van een hoofdgemeente, nooit aan een naam van een niet-gefusioneerde gemeente.

Gebruikersgroepen

Elke toepassing die Belgische adressen verwerkt en die straatcodes of hun officiële namen nodig heeft.

Integratie voorwaarden

Er zijn geen bijzondere integratievoorwaarden, aangezien de service niet beveiligd is.

Voor Angular-toepassingen zal men echter de URN van de toepassing moeten doorsturen om de toegang tot de service te configureren.

Contact: TransversalTeamFunctional@smals.be

Documentatie

back2top