Visie


ICT binnen de overheid – Opportuniteiten voor hergebruik

Het tempo waarmee overheidsinstellingen nieuwe toepassingen wensen uit te rollen, wordt steeds hoger. Tegelijk stellen we vast dat de beschikbare budgetten dat tempo niet volgen. We zien dat vele instellingen dezelfde soort business-behoeften hebben. Overheidsinstellingen kijken daarom steeds vaker naar elkaar, op zoek naar functionaliteiten om het ICT-werk te verlichten.

Software ontwikkelen is immers een complex gegeven. Hergebruik, standaardisatie en schaalvoordelen bieden een antwoord op deze uitdaging.

Sterke ROI

Zonder systematisch overleg worden voor elke nieuwe toepassing telkens een nieuwe architectuurkeuze gemaakt, nieuwe infrastructuur aangeschaft en nieuwe software geschreven.

De overheid heeft nochtans een unieke troef. De vele publieke instellingen hebben immers een vergelijkbaar doel. Ze staan samen ten dienste van burgers en ondernemingen. Ze vullen elkaar aan, zonder concurrentie.

Door ervaringen, software-componenten en zelfs integrale diensten uit te wisselen, halen overheden meer rendement uit hun ICT-investeringen. Ze vermijden kosten, versnellen de bouw van nieuwe toepassingen en beperken de complexiteit van hun portfolio.

Kennis, componenten en diensten

Het is essentieel om het informatiebeheer binnen de overheid te zien als een ecosysteem. Elke instelling draagt hierin een stuk verantwoordelijkheid, maar plukt er dan ook de vruchten van.

Hergebruik kan op meerdere niveaus. Dit hangt af van de levenscyclus van de toepassing, de integratie met andere toepassingen, het eigen expertiseniveau en dat van partner-organisaties of leveranciers, de architectuurkeuzes uit het verleden... Afhankelijk van de noden van de organisatie is soms een andere keuze aan de orde.

Hergebruik kan verschillende vormen aannemen, zoals:

back2top