We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Deel je ervaringen

Software Reuse biedt veel voordelen. Samen besparen we kosten en komen we sneller tot betere oplossingen. Graag willen we positieve ervaringen delen met de reuse-community. Jouw projecten en componenten krijgen zo grotere zichtbaarheid, en wie weet inspireren ze iemand anders!

We stellen artikels op van concrete gevallen van hergebruik. Meestal doen we dan korte interviews met enkele personen die betrokken zijn bij het project. Dat maakt dat we beseffen wat er gerealiseerd is. Het geeft ook een meer menselijke dimensie aan onze artikels. Tijdens deze ontmoetingen zien we dat de geïnterviewden heel fier zijn op hun project en de teams die eraan werken. Hun enthousiasme is aanstekelijk. Het motiveert ons om een constructieve aanpak als die van het hergebruik meer zichtbaarheid te geven.

Nancy Dienst Communicatie

Met het systeem NssoServiceRequest kunnen aanvraagformulieren (Forms) aangemaakt worden voor de RSZ met daarbij integratiemechanismen met de Werkomgeving van de RSZ alsook verschillende back-ends. Het werd van het begin af ontworpen als een herbruikbaar systeem dat samen met de nieuwe integraties met andere RSZ-projecten zou groeien. Door ons leitmotiv dat staat voor het maximale generieke karakter en voor herbruikbaarheid te behouden doorheen de ontwikkelfase hebben we ons doel bereikt: via de toepassing HarmAttest die als eerste geïntegreerd werd in het systeem konden we in, het kader van de Covid-19-crisis, aanvraagformulieren in productie stellen voor het betalingsuitstel aan de RSZ en dit in enkele weken tijd. En andere projecten zijn al gestart of zijn voorzien in het systeem. Het is een echt plezier om niet enkel te werken om ons systeem in productie te stellen, maar ook om te weten dat we andere teams helpen hetzelfde te doen.

Jean-Pierre Projectleider

Heb je een mooi project gerealiseerd en speelde hergebruik daarin een rol? Zet je project en je teams in de kijker! Laat van je horen en we spreken af voor een interview.

Neem contact met ons op!
Naar boven