We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Partners

Deze organisaties ondersteunen het ReUse-initiatief, dragen bij tot de catalogus of bieden vergelijkbare initiatieven aan.

Partners

KSZ

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is een motor en coördinator van e-government in de sociale sector. Meer info

Raadpleeg hier hun Diensten catalogus

eHealth

Openbare instelling die goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling bevordert en ondersteunt tussen alle actoren in de gezondheidszorg. Meer info

Raadpleeg hier hun Diensten catalogus

Smals

Gemeenschappelijke ICT-organisatie van Belgische overheidsdiensten in de sociale zekerheid. Meer info

POD Maatschappelijke Integratie

De Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd werd opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft. Meer info

FOD Financiën

Federale Overheidsdienst Financiën. Meer info

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Meer info

SIGeDIS

Sigedis staat voor “Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales”. Onze vzw beheert de sociale gegevens die betrekking hebben op uw loopbaan. Meer info

Fedris

Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, een openbare instelling van sociale zekerheid, opgericht op als fusie tussen het FAO en het FBZ. Meer info

Beliris

Beliris is een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitstraling van Brussel te verbeteren als hoofdstad van België en Europa. Meer info

BOSA

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Meer info

Raadpleeg hier hun Diensten catalogus

FOD WASO

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Meer info

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Meer info

FOD Volksgezondheid

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Meer info

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Meer info

RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. Meer info

Digitaal Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid. Wij werken aan de digitale transformatie van de overheid. Meer info

Andere initiatieven

Joinup

Share and reuse Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens. Meer info

G-Cloud

De community cloud van de overheid. G-Cloud is een gezamenlijk initiatief van FOD's, OISZ en ICT-organisaties binnen de Belgische overheid. Meer informatie

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven