We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Disclaimer

Smals vzw stelt alles in het werk om via deze website een zo juist mogelijke weergave te bieden van haar activiteiten, missie en strategie, aan haar leden en aan het brede publiek. Deze gegevens zijn bedoeld voor informatieve en praktische doeleinden, zonder juridische waarde. Indien informatie op deze website strijdig zou blijken met de statuten, besluiten, samenwerkingsmodaliteiten of werkingsverslagen van de vereniging, gelden deze laatste als enige bron. Opmerkingen, correcties of bijkomende informatie kan je ons te allen tijde toesturen via het contactpagina.

Juridische bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Smals vzw geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod richt je je tot de klantenbeheerder.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Smals. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacy

Smals registreert geen persoonlijke gegevens over de bezoekers van deze website, tenzij deze die je zelf opgeeft. In dit geval gebruikt Smals de gegevens die je verstrekt hebt uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt doorgegeven. Zij worden niet verder bewaard in andere databases, noch doorgegeven of verkocht.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven