We gebruiken cookies gebruiksvriendelijker te maken.

Adressenregister BeSt Address als hergebruikbare online service

De ReUse-catalogus bevat nu ook informatie over de BeSt Address-diensten: zoekdiensten voor Belgische adressen, straten en gemeenten... Aangeboden door FOD BOSA en gebaseerd op de drie regionale authentieke bronnen (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).

  • 5 februari 2024
  • Nieuws

BeSt Add(ress), kort voor "Belgian Streets and Addresses", is een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest over de eenmaking van de manier waarop we verwijzen naar adressen en adresgegevens koppelen.Doel van het initiatief is het opzetten van een adressenregister van alle Belgische adressen, in lijn met de INSPIRE-richtlijn van Europa en beheerd door de regio’s.

De regio’s hebben ervoor gekozen om elk hun eigen databank op te zetten. Vlaanderen doet dit met het GRAR ("Gebouwen- en AdressenRegister"), in Brussel is dit UrbIS("Urban Information System") en in Wallonië ICAR (Inventaire Centralisé des Adresses et des Rues). De gegevens worden gebundeld door de FOD BOSA en zijn beschikbaar als Open Data(XML), via mutatiebestanden en als een online service (REST API).

Nieuw in de ReUse-catalogus

De ReUse-catalogus bevat nu ook informatie over de BeSt Address-diensten: zoekdiensten voor Belgische adressen, straten en gemeenten, gebaseerd op de drie regionale authentieke bronnen (Brussel, Vlaanderen, Wallonië). Elk Belgisch adres zal door een naamgeving (namespace) plus een unieke ID (objectIdentifier) en versienummer geidentificieerd zijn. Er is ook een dienst (Anomaly API) beschikbaar om ontbrekende en foutieve adressen te rapporteren. De diensten worden beschikbaar gesteld door de FOD BOSA.

Meer informatie vindt u  op de ReUse catalogus en op de BOSA-website.

Zie ook het ReUse-event van 27 juni 2023 Webinar "ICT op de kaart – Werken met adresinformatie

Met bijkomende vragen, stuur een e-mail aan: ReuseOperational@smals.be

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Ontdek onze getuigenissen

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Ontdek onze getuigenissen

Naar boven