BillRetainment

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die nagaat of voldaan werd aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur voor werken op grond van artikel 30bis/Ter en voorbereidingen op inhoudingen op factuur maakt voor (onder)aannemers met sociale schulden.

Beschrijving

Om na te gaan of aan de vereisten voor de inhoudingsplicht op factuur werd voldaan en/of om inhoudingen op factuur voor te bereiden, bestaan er verschillende zoekcriteria, zoals het ondernemingsnummer of het RSZ-stamnummer.

De webservice BillRetainment biedt volgende functionaliteiten: 

  • Nagaan of de inhoudingsplicht van kracht is voor een lijst met ondernemingsnummers 
  • Nagaan of de inhoudingsplicht van kracht is voor een lijst met RSZ-stamnummers
  • Registreren van een lijst met voorbereidingen voor inhoudingen op basis van een ondernemingsnummer of een RSZ-stamnummer van een opdrachtgever of aannemer, en een lijst van facturen. Vervolgens ontvangt men voor elke voorbereiding een gestructureerde communicatie.

Gebruikersgroepen

De webservice BillRetainment wordt gebruikt door de toepassingen 'Check Inhoudingsplicht' en 'Inhoudingsplicht'. 

De huidige gebruikers zijn opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die werken (laten) uitvoeren in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtsdiensten en activiteiten in de vleessector, en hierbij moeten nagaan of hun (onder)aannemers fiscale of sociale schulden hebben. 

Integratie voorwaarden

De service is toegankelijk voor elke onderneming mits akkoord van de RSZ, geformaliseerd door een overeenkomst met de RSZ (administratieve support).

Eens het akkoord verkregen, registeren wij uw Belgisch ondernemingsnummer in de lijst van ondernemingen die in aanmerking komen voor toegang tot deze service, zoals bepaald in het ‘Uniek Dossier’. 

Vervolgens heeft u een beveiligde toegang tot het portaal van de sociale zekerheid nodig. 

De persoon die de toegang ‘Local Manager’ heeft, moet een ‘expeditor number’ aanmaken waarmee de webservice transacties kan uitvoeren. 

Zodra u het akkoord heeft om de webservice te gebruiken en een beveiligde toegang, kan u beginnen met implementeren en testen in onze simulatieomgeving. 

Contact:

Documentatie

back2top