CBSSInscription

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee klanten hun inschrijvingen in het personenrepertorium van de KSZ kunnen raadplegen en aanpassen om zo de gewenste services aangeboden door de KSZ te raadplegen.

Beschrijving

De webservice SOAP CBSSInscription is een façade bovenop de webservice InscriptionService van de KSZ.

De persoonsgegevens worden zeer regelmatig geraadpleegd, maar er kunnen ook andere gegevens geraadpleegd worden.

Het is eveneens mogelijk om een beperkte set wettelijke gegevens te laten valideren tijdens het toevoegen van inschrijvingen.

  • De klant start de raadpleging en verwerkt de inschrijvingen in het personenrepertorium
  • De KSZ bewaart deze inschrijvingen in haar databank en voorziet ook de wettelijke gegevens voor het BIS- en RAD-register
  • Het Rijksregister verschaft de wettelijke gegevens voor de personen ingeschreven in hun register

Deze service maakt geen onderscheid tussen de Rijksregisternummers, RAD- of BIS-nummers, alle identificatienummers van de sociale zekerheid (INSZ) en aanvaard zolang het dossier actief is (of wordt vervangen door een actief dossier).

Gebruikersgroepen

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen van het portaal van de sociale zekerheid die bovenstaande functionaliteiten nodig hebben.

Integratie voorwaarden

De toepassing van de gebruiker wordt gehost binnen de tenant SOCSEC.

De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be. De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het ‘Uniek dossier’.

De gebruiker heeft eveneens de toelating van de KSZ nodig die toegang verleent op basis van het gebruik en de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens, nodig voor de identificatie van elk request (complex types: InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact op met Vincent Turine van de KSZ.

Communiceer daarna de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team SupportSOA@smals.be.

Contactpersonen:

Documentatie

back2top