CompaniesRegistry

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die gegevens van ondernemingen zoals gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ter beschikking stelt van de gebruikers.

Beschrijving

De SOAP service biedt volgende functionaliteiten:

  • Opzoeken van de gegevens van een onderneming op basis van haar ondernemingsnummer
  • Opzoeken van de gegevens van een onderneming op basis van haar ondernemingsnummer alsook de externe identificatiegegevens
  • Opzoeken van de gegevens van de vestigingseenheden op basis van een ondernemingsnummer
  • Opzoeken van de gegevens van een vestigingseenheid op basis van een vestigingseenheidsnummer
  • Opzoeken van de verantwoordelijken van een onderneming op basis van een ondernemingsnummer

Gebruikersgroepen

Het doelpubliek van CompaniesRegistry bestaat uit de toepassingen of diensten die willen beschikken over gegevens van ondernemingen of vestigingseenheidsnummer om deze te kunnen gebruiken.

Integratie voorwaarden

Om de service via een webservice of back-end te gebruiken, is een certificaat nodig dat voor de toegang zorgt. Ook de URN van de toepassing dient toegevoegd te worden in de URN’s die toegang geven tot de service.

Contact: companyregistryanalists@smals.be

Documentatie

back2top