DataAccessController

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die verifieert of een eindgebruiker toegang heeft tot gegevens van een werkgever of een onderneming voor een bepaalde toepassing en periode.

Beschrijving

De service DataAccessController (DAC) biedt volgende functionaliteiten:

  • Verifieert of een eindgebruiker toegang heeft tot gegevens van een werkgever of een onderneming voor een bepaalde toepassing en periode. Mogelijke eindgebruikers zijn:  
    • een geïdentificeerde/geauthenticeerde gebruiker
    • een niet-geïdentificeerde/geauthenticeerde gebruiker
    • een verzender van de sociale zekerheid

Voor mandatarissen baseert de service DAC zich op het systeem van mandaatbeheer Mahis.
Een mandataris krijgt slechts toegang indien hij beschikt over een geldig mandaat met de betrokken onderneming of werkgever, nl. die de toepassing en het gegeven kwartaal dekt. 

Gebruikersgroepen

De service DataAccessController werd ontwikkeld voor alle toepassingen die een toegangscontrole eigen aan hun toepassing nodig hebben. 

Integratie voorwaarden

Voor vragen in verband met het gebruik van de service DAC dient u contact op te nemen met het bevoegde team teneinde de regels voor toegangscontrole te bepalen die moeten toegepast worden overeenkomstig de business van de clienttoepassing.

Contact: iam-support@smals.be

Documentatie

back2top