eHealthBox

Typologie
System
Eigenaar
eHealth

Overzicht

Systeem om beveiligde elektronische mededelingen, inclusief de nodige vertrouwelijke en medische gegevens, tussen de Belgische actoren in de gezondheidszorg, nl. zorgverleners en instellingen, mogelijk te maken, gekend onder beveiligde elektronische brievenbus.

Beschrijving

Het systeem eHealthBox biedt volgende functionaliteiten:

 • als webtoepassing, een pakket dat het volgende omvat
  • een dienst voor de raadpleging van berichten
  • een dienst voor de publicatie van berichten
  • de dienst ‘eHealth update info’, een toepassing die toelaat om via een e-mailadres (bv. een webmailadres gekozen door de zorgverlener) verwittigd te worden als er nieuwe berichten binnenkomen in de eHealthBox
  • een dienst voor de raadpleging van algemene informatie over de capaciteit van de mailbox (huidig volume, maximaal toegelaten volume, aantal niet-ontvangen berichten als de mailbox vol zit...)
  • een notificatiedienst die een overzicht biedt van de status van de berichten (ontvangen en/of gelezen)
  • de mogelijkheid om de berichten te organiseren en te verplaatsen tussen de verschillende dossiers
 • als webservice
  • een publicatiedienst voor het verzenden van berichten, die het volgende omvat
   • een 'out-of-office'-dienst die toelaat te verwijzen naar een vervangende zorgverlener
   • een functionaliteit voor gegroepeerde mailverzending op basis waarvan één of meerdere berichten naar een groep zorgverleners verzonden kunnen worden (bijvoorbeeld een bericht ter attentie van het verplegend personeel van een ziekenhuis)
   • een vercijferingsdienst om de integriteit van de meegedeelde gegevens te waarborgen
   • de mogelijkheid om bijlagen te verzenden (het volume van de berichten mag niet groter zijn dan 10 MB)
   • de mogelijkheid om berichten van het type 'news' te verzenden, d.w.z. berichten die men ongelimiteerd kan actualiseren
  • een dienst voor de raadpleging van de berichten die het volgende omvat
   • een dienst voor de raadpleging van algemene informatie over de capaciteit van de mailbox (huidig volume, maximaal toegelaten volume, aantal niet-ontvangen berichten als de mailbox vol zit...)
   • een notificatiedienst die een overzicht biedt van de status van de berichten (ontvangen en/of gelezen)
   • een dienst voor de raadpleging van een samenvatting van de berichten (geordend op datum)
   • de mogelijkheid om gelijktijdig verschillende mailboxen te raadplegen (bijvoorbeeld de mailbox van een zorgverlener in zijn hoedanigheid van individuele zorgverlener en zijn mailbox in de hoedanigheid van zorgverlener binnen een ziekenhuis)
   • de mogelijkheid om de berichten te organiseren en te verplaatsen tussen de verschillende dossiers
  • een dienst genaamd 'eHealth Addressbook' die
   • toelaat een zorgverlener op te zoeken op basis van
    • zijn rijksregisternummer (en optioneel zijn beroep)
    • zijn RIZIV-nummer (en optioneel zijn beroep)
    • zijn beroep en zijn naam (en optioneel zijn voornaam)
    • zijn beroep en zijn postcode
    • zijn beroep en zijn gemeente
    • zijn e-mailadres
   • toelaat een zorginstelling op te zoeken op basis van
    • haar EHP-nummer (en optioneel het type instelling)
    • haar RIZIV-nummer (en optioneel het type instelling)
    • haar KBO-nummer (en optioneel het type instelling)
    • haar naam en het type instelling
    • het type instelling en de postcode
    • het type instelling en de gemeente
   • toelaat de meest recente contactgegevens van een zorgverlener of een zorginstelling te raadplegen (opgenomen in de authentieke bronnen)
    • voor een actor in de gezondheidszorg: rijksregisternummer / naam / voornamen / taal / geslacht / geboortedatum / eventuele datum van overlijden / adres / contactgegevens / RIZIV-nummer / beroep / beroepscode / specialisatie / specialisatiecode / professioneel adres / eHealthBox
    • voor een zorginstelling: identificatienummer (met type EHP/CBE/NIHII) van de instelling / beschrijving van de instelling / type instelling / benaming / adressen / andere contactgegevens / eHealthBox
    • de teruggestuurde eHealthBox-gegevens omvatten: identificatienummer van de box en type nummer (INSZ, NIHII, CBE), eventueel het subtype (bijvoorbeeld ziekenhuis), de hoedanigheid van de actor in de gezondheidszorg of de instelling

Gebruikersgroepen

Het systeem eHealthBox werd ontwikkeld ten behoeve van de zorginstellingen en de zorgverleners die over een RIZIV-nummer beschikken.

Integratie voorwaarden

Het systeem eHealthBox is beschikbaar als webservice en als webtoepassing:

 • Om eHealthBox als webtoepassing te gebruiken moet de zorgverlener zich aanmelden via een pc aan de hand van een eID, ITSME of een TOTP. Ook is het belangrijk om een webbrowser te gebruiken die getest werd door het eHealth-platform
 • Om eHealthBox als webservice te gebruiken dient te zorgverlener te beschikken over een medisch softwarepakket dat dit systeem geïntegreerd heeft (dit is het geval voor alle softwarepakketten die geregistreerd werden door het eHealth-platform)

Stappen:

 1. Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform en beschrijf de context en de finaliteit van uw project en geef een raming op het vlak van volume

 2. Indien akkoord, dient u te beschikken over een e-Health-certificaat en te voorzien in de integratie van een vercijferingsdienst

Om de integratie van de webservice voor publicatie en raadpleging van de eHealthBox te vergemakkelijken, stelt het eHealth-platform ‘connectoren’ ter beschikking van de actoren in de gezondheidszorg.

Contact: support@ehealth.fgov.be

Documentatie

back2top