employmentMeasures

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die toelaat de mogelijkheden te kennen betreffende het opstellen van een bijzondere werkrelatie tussen een werkgever en een werknemer. 

Beschrijving

De service controleert indien een werknemer of een werkgever in aanmerking komt voor één van de tewerkstellingsmaatregelen.

Momenteel geïmplementeerd voor: 

  • het gelegenheidswerk in de tuinbouwsector 
  • de socioculturele sector of in het kader van sportmanifestaties (Artikel 17)

Maar het is de bedoeling uit te breiden naar andere tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor: 

  • de horecasector (contingent werknemer en werkgever)
  • studentenarbeid
  • starterjobs
  • flexijobs

De service biedt volgende functionaliteiten:

  • Opzoeken van het aantal resterende dagen voor een werknemer waarvoor verminderde sociale bijdragen kunnen genoten worden in de tuinbouwsector en artikels 17
  • Simuleren van de impact van een aangifte op het quotum van dagen (of uren voor studenten) waarvoor verminderde sociale bijdragen kunnen genoten worden in de tuinbouwsector en artikels 17

Gebruikersgroepen

Deze service werd ontwikkeld voor interne toepassingen ter ondersteuning van hun verwerkingen (GreenAtWork).

Maar deze dienst kan ook gebruikt worden door werkgevers of mandatarissen.

Integratie voorwaarden

In het kader van een toepassing dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de dienst met vermelding van een gedetailleerde beschrijving van  de context, het doel en een volumetrische schatting van het project.

In geval van akkoord stuurt u de URN van uw toepassing door om deze te kunnen integreren.

Contact: dimonaanalysten@smals.be

Documentatie

back2top