ETEE - End To End Encryption

Typologie
System
Eigenaar
eHealth

Overzicht

Systeem dat toelaat berichten gericht aan zorgverleners (individuele zorgverleners of instellingen) en soms ook patiënten te vercijferen.

Beschrijving

Het systeem ETEE, End to End Encryption ook vercijferings- of encryptiedienst, omvat twee services:

  • ETKDepot, voor de vercijfering naar een gekende bestemmeling
  • KGSS, voor de vercijfering naar een niet-gekende bestemmeling

De webservice ETKDepot is toegankelijk voor iedereen en biedt volgende functionaliteiten:

  • de opzoeking van een ETK, dit wil zeggen de publieke sleutel die verbonden is aan het eHealth-certificaat van een zorgverlener of een instelling waarvan de identificatienummers (INSZ, RIZIV-nummer, KBO-nummer) gekend zijn
    • eenmaal verkregen laat deze ETK toe om een bericht te vercijferen ter attentie van een gekende bestemmeling (zorgverlener of instelling)

De webservice KGSS (Key Generation and Storage System) is toegankelijk voor iedereen en biedt volgende functionaliteiten:

  • de aanmaak van een symmetrische vercijferingssleutel die opgeslagen zal worden door het eHealth-platform en die toegankelijk zal zijn volgens de voorwaarden van degene die de sleutel heeft aangemaakt
  • het ophalen van een bestaande sleutel, op voorwaarde dat het identificatienummer van de sleutel gekend is en de toegangsvoorwaarden die vastgesteld werden bij de aanmaak van de sleutel voldaan zijn (bijvoorbeeld: geauthentiseerd zijn als apotheker erkend door het eHealth-platform)

Deze functionaliteiten laten toe de service KGSS te gebruiken indien de identiteit van de bestemmeling van het vercijferde bericht niet op voorhand gekend is, maar dat bepaalde voorwaarden moeten voldaan zijn om de vercijferingssleutel te verkrijgen

Gebruikersgroepen

Het systeem is toegankelijk voor individuele zorgverleners en instellingen en in sommige gevallen ook voor patiënten.

De ETEE-services zijn beschikbaar als webservices, toegankelijk via een medisch softwarepakket, of via een derde toepassing.

Het systeem wordt onder meer toegepast in het kader van het eHealthBox-systeem of de elektronische voorschriften (Recip-e).

Integratie voorwaarden

Om gebruik te maken van de webservice ETKDepot of de webservice KGSS, dient de zorgverlener of de patiënt te beschikken over een medisch softwarepakket waarin deze service geïntegreerd is. Beide services zijn ook geïntegreerd in meer globale oplossingen zoals Recip-e, Hoofdstuk IV, eHealthBox.

Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform en schets duidelijk de context, het doeleinde en het geschatte volume van uw project.

Contact: support@ehealth.fgov.be

Documentatie

back2top