FamilyComposition

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarbij de gezinssamenstelling van personen geregistreerd in het Rijksregister en de registers van de KSZ geraadpleegd kan worden. De persoon waarvoor de gezinssamenstelling gevraagd wordt, hoeft niet noodzakelijk gezinshoofd te zijn.

Beschrijving

De SOAP-webservice FamilyComposition is een façade bovenop de webservice FamilyCompositionService van de KSZ.

De service FamilyComposition biedt volgende functionaliteiten:

  • Raadplegen van de gezinssamenstelling op basis van een INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid)
  • Raadplegen van de gezinssamenstelling op basis van een INSZ en een bepaalde referentiedatum
  • Raadplegen van de historiek van een gezinssamenstelling op basis van een INSZ

Gebruikersgroepen

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen van het portaal van de sociale zekerheid die bovenvermelde functionaliteiten nodig hebben.

Integratie voorwaarden

De toepassing van de gebruiker wordt gehost binnen de tenant SOCSEC.

De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, te vragen via supportcertificates@smals.be. De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het ’Uniek dossier’.

De gebruiker heeft eveneens de toelating van de KSZ nodig, die toegang verleent op basis van het gebruik en de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens, nodig voor de identificatie van elk request (complex types: InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact op met Vincent Turine van de KSZ.

Communiceer daarna de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team SupportSOA@smals.be.

Contactpersonen :

Documentatie

back2top