FlexiJob

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee gegevens kunnen verkregen worden en controles uitgevoerd worden over de loopbaan van een werknemer.

Beschrijving

De SOAP-webservice FlexiJob is een façade bovenop de webservice FlexiJobService van de KSZ.

Deze service laat toe om te controleren of een werknemer een 'flexi-job' kan starten voor een specifieke werkgever. Een werknemer moet nl. aan bepaalde voorwaarden voldoen en deze worden gecontroleerd door SIGeDIS. Een flexi-job laat toe te werken met een beperkte sociale bijdrage.

Daarenboven is het mogelijk extra details op te vragen over een specifieke controle zodoende de reden van aanvaarding of verwerping van een flexi-job en het nut van een nieuwe aanvraag te achterhalen.

De service FlexiJob biedt volgende functionaliteiten:

  • Controleren of een werknemer een flexi-job kan uitvoeren in een specifiek kwartaal
  • Opvragen van meer informatie over het resultaat van een flexi-jobaanvraag, zodoende te weten of een nieuwe aanvraag nuttig kan zijn

Gebruikersgroepen

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen van het portaal van de sociale zekerheid die bovenvermelde functionaliteiten nodig hebben.

Integratie voorwaarden

De toepassing van de gebruiker wordt gehost binnen de tenant SOCSEC.

De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, te vragen via supportcertificates@smals.be. De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het 'Uniek dossier'.

De gebruiker heeft eveneens de toelating nodig van de KSZ die toegang verleent op basis van het gebruik en van de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens nodig voor de identificatie van elk request (complex types: InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact op met Vincent Turine van de KSZ.

Communiceer daarna de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team SupportSOA@smals.be.

Contactpersonen:

Documentatie

back2top