hfs - http file system

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee een document bewaard, beheerd en overgedragen kan worden naar een bestandssysteem op basis van het https-protocol. Deze webservice implementeert de algemene functionaliteiten van een bestandsserver waarbij andere meer specifieke functionaliteiten worden toegevoegd. 

Beschrijving

hfs, ook http file system, is een REST-webservice die de basisfunctionaliteiten aanbiedt voor directory- en bestandsbeheer, en tegelijk ook meer geavanceerde:

  • Overdracht van bestanden van/naar een klant
  • Opslag van bestanden op een bestandssysteem
  • Onweerlegbaarheid van bestanden
  • Verwijderen van bestanden op basis van hun levensduur
  • Unieke lezing van een bestand
  • Vergrendeling van een repertorium
  • Melding bij het downloaden van een bestand

Gebruikersgroepen

Deze service is bedoeld om gebruikt te worden door toepassingen (niet rechtstreeks door gebruikers) die bestanden moeten opslaan en overdragen naar andere klanten.

Integratie voorwaarden

Voordat de klant de webservice hfs kan gebruiken, moet hij beschikken over een privésleutel en certificaat, geldig voor de omgeving (Integratie, Acceptatie, Productie) en tenant (SocZek, eHealth, VAS) waartoe hij toegang wenst.  Vervolgens moet de klant het HFS_DEV-team contacteren om zijn bedoeling uit te leggen: ofwel een nieuw bestandssysteem, ofwel een bestaand bestandssysteem waartoe hij toegang moet krijgen. HFS_DEV zal het certificaat van de klant toevoegen aan het 'Uniek Dossier' van hfs en de toegangsrechten configureren.
De klant moet zich ook authenticeren via de service OAuth.

Contact:

  • hfs-support@smals.be
  • HFS-DEV@smals.be

Documentatie

back2top