InspectionContactData

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service voor het beheer van de persoonsgegevens van de leden van de inspectiediensten (sociale zekerheid, overheidsdiensten...). 

Beschrijving

De webservice InspectionContactData heeft als doel toegang te geven tot de persoonsgegevens van de inspecteurs van de sociale zekerheid, de overheidsdiensten...

De klant zal zelf de gegevens over de gebruikers van de toepassing kunnen beheren: gegevens over de adressen van hun kantoren, hun telefoon- en gsm-nummers... 

De service biedt volgende functionaliteiten:

 • Opzoeken van een inspecteur op basis van een stamnummer of een INSZ in de signaletiek
 • Details van een inspecteur op basis van het INSZ
 • Opzoeken van een inspecteur op basis van een naam, voornaam, dienst, kantoor, stad of postcode 
 • Toevoeging of wijziging van een inspecteur 
 • Toevoeging of wijziging van een werkrelatie van een inspecteur  

Gebruikersgroepen

De betrokken instellingen zijn: 

 • RVA - sociale inspectie
 • SPF ETCS  / FOD WASO
 • FOD Sociale Zekerheid - Sociale Inspectie
 • RSZ
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Service Public de Wallonie
 • INAMI / RIZIV
 • INASTI / RSVZ
 • SPF Économie / FOD Economie

Integratie voorwaarden

Beschikken over de nodige autorisaties (rechten en rollen) en beschikken over de veiligheidscomponenten indien nodig (certificaten, SAML, REALM...)

Contact: Dolsis-Dev@smals.be

Documentatie

back2top