KBOPublicSearch

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die de publieke gegevens van elke actieve onderneming en vestiging opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) weergeeft. 

Beschrijving

De SOAP webservice KBOPublicSearch is een façade bovenop de webservice KBOPublicSearch van KSZ. De weergegeven gegevens zijn de actuele publieke gegevens van alle actieve ondernemingen en vestigingen opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De service biedt volgende functionaliteiten:

 • Zoeken van een onderneming op basis van een gegeven toelating
 • Zoeken van een onderneming op basis van een naam
 • Zoeken van een onderneming op basis van een KBO nummer
 • Zoeken van een onderneming op basis van een foneem
 • Zoeken van een onderneming op basis van een persoon
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een gegeven toelating
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een naam
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een KBO nummer
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een foneem
 • Zoeken van een vestigingseenheid op basis van een persoon
 • Zoeken van een onderneming of vestigingseenheid op basis van een activiteit
 • Zoeken van een onderneming of vestigingseenheid op basis van een adres

Gebruikersgroepen

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen op het portaal van Sociale Zekerheid. De gebruiker roept de service op via het SOAP protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile)

Integratie voorwaarden

De toepassing van de gebruiker is gehost binnen de tenant SOCSEC.  De gebruiker dient te beschikken over een geldig applicatiecertificaat, te verkrijgen via supportcertificates@smals.be.

De URN van de toepassing moet via het 'Uniek Dossier' toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service.

Bijkomend heeft de gebruiker de toestemming van KSZ nodig, die toegang verleent op basis van het gebruik, de verwachte volumes... KSZ levert eveens de gegevens nodig voor identificatie van elke request (complex types: InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact met Francoise Tomasetti van KSZ (tel: 02 741 84 88).

Om vervolgens de nieuwe gebruiker te integeren, deel de beslissing van KSZ en de exacte URN van de toepassing mee aan het team SupportSOA@smals.be

Contact:

Documentatie

back2top