LinkRegister

Typologie
Service
Eigenaar
KSZ

Overzicht

Service voor het beheer en raadplegen van het linkenregister, dat de link legt tussen een Belgisch identificatienummer van een persoon en buitenlandse identificatiesleutels.

Beschrijving

Het Belgisch identificatienummer is steeds een identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) d.w.z. ofwel een Rijksregisternummer ofwel een BIS-nummer (uniek nummer gecreëerd door de KSZ).
De buitenlandse identificatiesleutels kunnen divers van aard zijn: nummer van rijbewijs, identiteitskaart, paspoort, sociale zekerheid...

Een link in het linkenregister omvat volgende elementen:

 • INSZ
 • Buitenlands identificatienummer (of sleutel)
 • Land van de buitenlandse sleutel
 • Type buitenlandse sleutel
 • Geldigheidsperiode van de buitenlandse sleutel (facultatief)

Voor eenzelfde INSZ kunnen meerdere linken bestaan, bijvoorbeeld voor verschillende landen en/of verschillende types van sleutel.

De service LinkRegister biedt volgende functionaliteiten:

 • Raadplegen van linken op basis van het INSZ; een filtering per land en/of per type document is mogelijk
 • Raadplegen van linken op basis van een buitenlandse identificatiesleutel
 • Aanmaken van een link tussen een INSZ en een buitenlandse identificatiesleutel
 • Actualiseren van een link; enkel de geldigheidsperiode kan gewijzigd worden. Elke andere wijziging wordt beschouwd als een nieuwe link

Opmerkingen:

 • De verwijdering van een link kan momenteel enkel gebeuren door de KSZ, verantwoordelijke van het linkenregister
 • Bij het vaststellen van foutieve linken kan er contact opgenomen worden met de KSZ
 • De lijst van de types van buitenlandse identificatiesleutels ligt momenteel vast, maar de KSZ kan indien nodig die uitbreiden

Gebruikersgroepen

Elke overheidsinstelling of dienstenintegrator die in het kader van zijn opdrachten buitenlandse identificatienummers gebruikt voor de identificatie van personen.

Integratie voorwaarden

De gebruiker die deze service wenst te gebruiken dient de veiligheidsnormen van de KSZ in acht te nemen. Dat veronderstelt dat de klant een informatieveiligheidsbeleid implementeert, geconcretiseerd in een veiligheidsplan.

LinkRegister is beschikbaar in de vorm van een webservice (SOAP, WSDL).

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

Contact: external@ksz-bcss.fgov.be

Documentatie

back2top