PresenceRegistration

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die een werkgever toelaat de aanwezigheid van werknemers op hun werkplaats te registreren en interne toepassingen van de sociale zekerheid toelaat deze registraties te consulteren.

Beschrijving

De service PresenceRegistration wordt gebruikt in het kader van de registratie van aanwezigheden van personen voor:

  • werken in onroerende staat, zoals bepaald in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 en,
  • uitvoering van werken 30ter in een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen, zoals bepaald in het artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969

De service registreert personen op basis van hun identificatienummer bij de sociale zekerheid (NISZ), en dat voor een bepaalde werkplaats en door een werkgever, op een bepaalde datum.

De SOAP-service biedt de volgende mogelijkheden:

  • Uitvoeren van een of meerdere registraties (max. 200 per call)
  • Annuleren van een of meerdere registraties
  • Opzoekingen doen op basis van criteria
  • Raadplegen van de historiek van de aanwezigheidsregistraties (validaties, verandering van de foutcodes...)

Gebruikersgroepen

Deze service wordt gebruikt door de eindgebruikers van de online dienst Checkinatwork.

Er zijn twee gebruikers van de WS PresenceRegistration:

  • De toepassing Dolsis van de sociale zekerheid, met leestoegang
  • De ondernemers (of de softwarebedrijven die hen vertegenwoordigen) van de sectoren bedoeld in de wet Aanwezigheidsregistratie (artikelen 30bis 'onroerend goed' en 30ter 'vlees' van de wet van 27 juni 1969).

Integratie voorwaarden

Gebruikers die willen instappen moeten de procedure (het bekomen van een certificaat, registratie, ontwikkeling...) volgen die beschreven staat op het portaal van de sociale zekerheid.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/soa/overview.htm

Naast de productieomgeving is er een simulatieomgeving beschikbaar voor de integratie- en testfase.

Contact: CheckinatworkTOP@smals.be

Documentatie

De documentatie (Service contract, Service Specificaties, WSDL…) voor de SOAP WS is beschikbaar op het helpcentrum van het portaal van de sociale zekerheid -- PresenceRegistration v1

back2top