SepiaDocumentSigner

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee partners van de sector van de sociale zekerheid de ondertekening van een document door een van de organisaties geregistreerd in het systeem kunnen bekomen.

Beschrijving

Met de webservice SepiaDocumentSigner kan een pdf of binair document ingediend worden om het digitaal te laten ondertekenen.  

Twee soorten handtekeningen worden momenteel ondersteund:

 • Geavanceerde handtekening door middel van een stempel
 • Geavanceerde handtekening door middel van een certificaat natuurlijk persoon

Documenten worden ondertekend door volgende parameters in te geven:

 • Het ondernemingsnummer (KBO) van de instelling die het document moet tekenen
 • De classificatie van het document
 • De samenvatting van het te ondertekenen document
 • Het te gebruiken algoritme voor de handtekening
 • Het onderwerp van het te ondertekenen document
 • Het te ondertekenen document
 • Verschilllende bijkomende parameters kunnen toegevoegd worden (bedrag van het document...)

Er bestaat tevens een administratieve webtoepassing die de regels voor het ondertekenen, gedefinieerd in SepiaDocumentSigner, beheert. Hiermee wordt het volgende beheerd:

 • De certificaten die gekend zijn door de service en om nieuwe certificaten te genereren.
 • De regels die bepaalde certificaten toelaten om bepaalde types van documenten te tekenen
 • De historiek van handtekeningen in SepiaDocumentSigner

Gebruikersgroepen

De webservice SepiaDocumentSigner werd ontwikkeld voor de partnerinstellingen van de sociale zekerheid. 

De webtoepassing voor het beheer is bestemd voor de veiligheidsconsulenten van de partnerinstellingen van de sociale zekerheid.

Integratie voorwaarden

Voor de integratie van de webservice SepiaDocumentSigner moet de veiligheidsconsulent van de instelling die de handtekening wenst te plaatsen, een configuratie doorvoeren in de webtoepassing voor het beheer.

Bovendien moet de UAM-configuratie aangepast worden, opdat de clienttoepassing de toestemming zou hebben om de service SepiaDocumentSigner op te roepen.

Om toegang tot de webtoepassing voor het beheer te krijgen moet een veiligheidsconsulent voldoen aan de UAM-regels van Sepia en de hoedanigheid van 'Sepia/OrgAdmin' in zijn profiel hebben.

Contact: 

Documentatie

back2top