WorkerIdentifier

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee identificatieaanvragen kunnen gedaan worden en raadplegingen van identificatiegegevens van werknemers alsook hun historiek.

Beschrijving

De service WorkerIdentifier raadpleegt de identificatiegegevens van werknemers in de databank ORIOLUS, die gevoed wordt door SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens-Données Individuelles Sociales), die de sociale gegevens van werknemers met betrekking tot hun loopbaan beheert.

Opmerkingen:

 • Dat alles betreft enkel een beperkt aantal gegevens, waarvan de naam, voornaam (en eventueel 2de en 3de voornaam), geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • In principe is Dimona het eerst gekende contactpunt van een werknemer. Als deze niet gekend is in ORIOLUS wordt een identificatieaanvraag verstuurd naar SIGeDIS

Er zijn 3 soorten updates:

 • ‘Synchronisatie’ van gegevens tussen SIGeDIS en ORIOLUS, wat betrekking heeft op het creëren, het wijzigen en het verwijderen van gegevens 
 • ‘Mutatie’ van een INSZ ingeval van wijziging van INSZ
 • ‘Heridentificatie’ van een aangifte ingeval zich een verandering van persoon voordoet op het vlak van die aangifte

De service biedt volgende functionaliteiten:

 • Identificeren van een werknemer op basis van zijn INSZ of persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, adres...)
 • Opzoeken van het antwoord op een identificatieaanvraag. Bij het ontbreken van een  persoon in  ORIOLUS of bij twijfel wordt de identificatieaanvraag doorgestuurd naar SIGeDIS. Deze hoeft niet per se onmiddellijk te antwoorden
 • Opzoeken van de gegevens van werknemers, opgenomen in een lijst
 • Opzoeken van de laatste identificatie van een werknemer op basis van een INSZ, die mogelijks gewijzigd werd
 • Opzoeken van de identificatie voortkomend van de laatste actie van SIGeDIS (Mutatie, Synchronisatie, Heridentificatie) geregistreerd in ORIOLUS
 • Opzoeken van de mutatie van het INSZ op basis van de identificatie van de mutatie
 • Opzoeken van de heridentificatie van een aangifte op basis van de identificatie van de mutatie
 • Opzoeken van de synchronisatie van gegevens op basis van de identificatie van de mutatie

Gebruikersgroepen

De webserivce WorkerIdentifier werd ontwikkeld voor interne toepassingen ter ondersteuning van hun verwerkingen (ASR, DmfA, Student@work...)

Integratie voorwaarden

U moet contact opnemen met de dienstverantwoordelijke met vermelding van een gedetailleerde beschrijving van de context, het doel en een volumetrische schatting van het project.

In geval van akkoord stuurt u de URN van uw toepassing door om deze te kunnen integreren.

Contact: dimonaanalysten@smals.be 

Documentatie

back2top