CentralPersonnelFile

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee het ‘Personeelsbestand’ van de RSZ kan geraadpleegd worden.

Beschrijving

Het 'Personeelsbestand' is een databank met DIMONA-gegevens. Deze komt tot stand door consolidatie van de verplichte elektronische aangiftes (Déclaration IMmédiate - ONmiddellijke Aangifte), die gemeld worden door de werkgever aan de RSZ bij elke in- en uitdiensttreding van een werknemer in het kader van een arbeidscontract.

CentralPersonnelFile is een webservice die volgende functionaliteiten biedt:

 • Opzoeken van Dimona-periodes 
 • Opzoeken van werkrelaties (samenvoeging van Dimona-periodes tussen een werkgever en werknemer)
 • Opzoeken van dagelijkse registraties (gerealiseerd voor bepaalde Dimona-periodes)
 • Controleren of een werknemer actief was bij een werkgever tussen twee gegeven datums
 • Controleren of meerdere werknemers actief waren bij een werkgever tussen twee gegeven datums
 • Opzoeken van de laatste werkgever(s) van een werknemer
 • Opzoeken van de lijst met subentiteiten van een werkgever
 • Controleren of een subentiteit wel degelijk verbonden is aan een werkgever
 • Berekenen van het resterende contingent (quotum) van een werknemer of werkgever
 • Ophalen van de volgende datum van indiensttreding (na een bepaalde datum) of de laatste datum van uitdiensttreding (voor een bepaalde datum) van een werkgever (specifieke functionaliteit in het werkgeversrepertorium) 
 • Ophalen van de nodige gegevens voor regularisatie van studenten (specifieke functionaliteit DmfA)

Gebruikersgroepen

De service CentralPersonnelFile werd ontwikkeld voor:

 • toepassingen van de RSZ (DmfA, ASR, Student@Work, CheckinatWork...)
 • instellingen van de sociale zekerheid (via de KSZ)

om hen toegang te verlenen tot informatie van het 'Personeelsbestand (Dimona)' noodzakelijk voor hun businessprocessen.

Integratie voorwaarden

Neem contact op met de verantwoordelijke van de service een geef een gedetailleerde beschrijving van de context, het doel en een volumetrische schatting van het project.

In geval van akkoord stuurt u de URN van uw toepassing door om uw toegang tot de service te kunnen configureren.

Contact: dimonaanalysten@smals.be

Documentatie

back2top