Dimona

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die het mogelijk maakt een Dimona-aangifte in te dienen, alsook de status van de verwerking en de gegevens van de aangifte op te vragen.

Beschrijving

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.

We onderscheiden twee technologieën, nl. het SOAP- en REST-protocol.

De webservices hebben volgende functionaliteiten:

 • Indienen van een Dimona-aangifte, gemeenschappelijke functionaliteit voor zowel het SOAP- als REST-protocol
 • Raadplegen van de status van de verwerking van een of meerdere aangiftes en de gegevens ervan, afhankelijk van het protocol:
  • De SOAP-webservice laat toe één of meerdere Dimona-aangiftes op te vragen, op basis van:
   • Het Dimona-aangiftenummer
   • De werknemer
   • De werkgever
   • Een periode van ontvangst
   • Het paritair comité
   • Het type werknemer
   • De gebruikende onderneming
  • De REST-webservice laat toe juist één Dimona-aangifte op te vragen, op basis van:
   • Het identificatienummer van de Dimona-aangifte, verkregen via het uitvoeren van de aangifte.

Gebruikersgroepen

De SOAP-webservice Dimona is bestemd voor de interne toepassingen als ondersteuning van hun verwerking (ASR, DmfA, StudentAtWork,…)

De REST-webservice Dimona is bestemd voor de Dimona-aangevers zoals de mandatarissen, werkgevers, de ASR-toepassing, ...

Als doelgroep kunnen we stellen alle toepassingen die Dimona-aangiftes moeten kunnen indienen en de vooruitgang van de verwerking en de gegevens van de aangifte moeten kunnen opvragen.

Integratie voorwaarden

Er moet contact opgenomen worden met de dienstverantwoordelijke door duidelijk de context, het einddoel en een volumetrische projectgebonden schatting te vermelden.

In geval van akkoord dient de URN van uw toepassing doorgestuurd te worden om deze te kunnen integreren.

Contact: dimonaanalysten@smals.be

Documentatie

back2top