CMS - Web Content Management System

Product dat het maken van een website ondersteunt
meer bepaald het beheer, alsook het invoeren en publiceren van informatieve inhoud voor webpagina's of webtoepassingen

  • Product
  • Interfaces
  • Smals

Beschrijving

Het product CMS (Content Management System) is een tool en biedt volgende functionaliteiten:

Beheren van inhoud (CMA - Content Management Application)

Deze functie laat toe om velden van verschillende inhoudstypes te definiëren.

Eenmaal gedefinieerd kunnen deze aan de verantwoordelijke auteurs ter beschikking gesteld worden zodoende ze te voorzien van content.

Zo wordt het mogelijk om webpagina's, FAQ's, nieuws, vertaalsleutels, kennisbanken, bestanden, enz. te beheren.

Publiceren van inhoud (CDA Content Delivery Application)

De ingevoerde inhoud kan in verschillende validatieomgevingen gepubliceerd worden om zo een bepaald validatieproces te doorlopen (bijv. preview > staging > live).

De inhoud kan in verschillende formats gepubliceerd worden

  • eenvoudige webpagina (HTML)
  • gestructureerde formaten (JSON, XML)
  • opgemaakte documenten (PDF)

Het is ook mogelijk om, per omgeving, te zoeken in de gepubliceerde inhoud, in een webinterface (HTML) of via RESTful services (JSON, XML).

Beheren van toegangs- en publicatierechten

Rechten worden toegekend volgens het profiel van de gebruiker (auteur, uitgever, beheerder, enz.) of het nu gaat om inhoudstypes, hun velden of op het niveau van de publicatiestroom.

Deze component voldoet aan de wettelijke vereisten inzake digitale toegankelijkheid, in het bijzonder aan de WCAG 2.1 niveau AA.
Het hergebruik ervan maakt het mogelijk om toegankelijke gebruikersinterfaces te produceren, maar stelt de site of toepassing die het gebruikt niet vrij van een algemene controle.

Gebruikersgroepen

Een CMS is bestemd voor communicatieteams, om interne en externe communicatie te ondersteunen.  Ze kunnen hiermee websites of een intranet aan te maken.

Ontwikkelingsteams kunnen er ook gebruik van maken om informatieve inhoud te beheren zoals vertaalsleutels, online hulp of FAQ's.

Integratievoorwaarden

Alleen zuiver informatieve inhoud kan beheerd worden in een CMS.

Het betreft hier dus geen gevoelige inhoud verbonden aan een persoon (GDPR) noch deze verbonden aan een gebruikerssessie.

Contact: ReuseOperational@smals.be

Documentatie

Er wordt momenteel een documentatiewebsite uitgewerkt.

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Naar boven