CSAM - Aanmelden bij de online overheid

Typologie
System
Eigenaar
BOSA , RSZ , FOD Financiën

Overzicht

Systeem dat generieke diensten en afspraken voor ‘Identity and Access Management’ omvat. Het beheert de toegangen en mandaten en zorgt voor de authenticatie.

Beschrijving

Het systeem CSAM biedt volgende diensten :

  • Het BTB, de dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders, die ondernemingen toelaat het toegangsbeheer te structureren
  • De FAS, de Federal Authentication Service, die zorgt voor eenvoudige maar veilige authenticatie (aanmelden)
  • Het SSM, het Self Service Mandatenbeheer, die een flexibel beheer van mandaten toelaat

Hierbij kan de FAS ingezet worden voor het aanmelden bij toepassingen van de overheid, BTB om ondernemingen toe te laten het toegangsbeheer op een efficiënte en overzichtelijke wijze te organiseren en SSM om burgers en (gemachtigden van) ondernemingen toe te laten mandaten vast te leggen en uit te oefenen.

Gebruikersgroepen

De CSAM-diensten kunnen gebruikt worden door overheidsdiensten en –instellingen (van alle niveaus):

  • Federale overheidsdiensten en –instellingen
  • Gemeenschappen en gewesten
  • Provincies, steden en gemeenten, OCMW’s
  • Instanties belast met sociale bescherming of sociale zekerheid en actoren in de gezondheidszorg
  • Ondernemingen of personen die een opdracht voor de overheid uitvoeren; instellingen met taken van algemeen belang

Integratie voorwaarden

Bij interesse in de CSAM-diensten kan een algemene vraag gericht worden aan het CSAM contactpunt. De onboardings worden geleid door de respectieve service owners. Een eventuele overkoepelende coördinatie gebeurt door de program manager en via het overleg van service owners.

Contact: info@csam.be

Documentatie

back2top