foreignLegalEntity

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee gegevens van een buitenlandse wettelijke entiteit geraadpleegd en beheerd kunnen worden. 

Beschrijving

foreignLegalEntity (FoLeEn) voedt een databank die buitenlandse wettelijke entiteiten inventariseert, nuttig voor de sociale zekerheid, met de bedoeling een referentie te worden op het vlak van deze materie in België. 

De gegevens over de entiteiten worden verkregen via verschillende bronnen, waaronder VIES (systeem voor uitwisseling van btw-informatie), verstrekt door de Europese Commissie. 

De service foreignLegalEntity staat clienttoepassingen toe deze entiteiten te raadplegen, creëren of wijzigen.

De webservice foreignLegalEntity biedt volgende functionaliteiten:

  • Opzoeken van buitenlandse entiteiten via specifieke gegevens (intracommunautair btw-nummer, niet-intracommunautair btw-nummer, ondernemingsnummer (KBO), INSZ, FEEN, andere identificatiegegevens)
  • Opzoeken van buitenlandse entiteiten op naam en adres 
  • Creëren van buitenlandse entiteiten
  • Toevoegen/bijwerken van informatie van buitenlandse entiteiten
  • Raadplegen van de lijst met vooraf vastgestelde vertrouwensniveaus en hun betekenis
  • Raadplegen van de lijst met landen beheerd door FoLeEn en bijhorende metadata

Elke buitenlandse entiteit wordt beschreven door een lijst met benamingen, adressen, identificatiegegevens en contactinformatie; deze informatie wordt hieronder ‘satellietinformatie’ genoemd. Voor elke gevonden entiteit naar aanleiding van een opzoeking kan FoLeEn op vraag van de aanvrager het volgende verschaffen:

  • Alle gekende satellietinformatie
  • Satellietinformatie van het hoogste vertrouwensniveau
  • De meest recente satellietinformatie

Gebruikersgroepen

Het doelpubliek is elke toepassing die informatie zoekt over buitenlandse entiteiten.

De toepassingen Aangifte Van Werken - Déclarations De Travaux (AVW - DDT) en Limosa gebruiken de service om het formulier van de aangevers vooraf in te vullen. De gegevens ingediend door de aangever kunnen zelf de databank FoLeEn verrijken.

Integratie voorwaarden

Elke aanvraag tot creatie of wijziging, afkomstig van een nieuwe bron, moet geïntegreerd worden in FoLeEn opdat hieraan een standaard vertrouwensniveau kan toegewezen worden.

Het kan voorkomen dat een nieuwe clienttoepassing een aanpassing vraagt van de handelswijze van FoLeEn. Deze aanvragen kunnen afhankelijk van de aard aanvaard worden, maar evenzo zorgen voor goedkeuringsaanvragen aan andere clienttoepassingen, of zelfs vragen om aanpassingen aan de nieuwe clienttoepassing.

Contact:

Documentatie

back2top