mandate

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee mandaten, opgesteld tussen een mandaatgever (werkgever, onderneming zonder personeel) en een mandataris (erkend sociaal secretariaat, dienstverlener) kunnen geraadpleegd worden.
Deze service laat ook de consultatie toe van persoonsgegevens van de mandatarissen.

Beschrijving

De opvragingen worden uitgevoerd op basis van het mandaat of de mandataris.

De service mandate biedt volgende functionaliteiten:

  • Opzoeken van mandaten per mandaatgever en/of mandataris op basis van het type mandaat, de status ervan en een datum waarop  het mandaat betrekking heeft
  • Weergeven van de details van een mandaat met inbegrip van de businessidentificatoren van de mandaatgever en de mandataris, het type, de status en de geldigheidsperiode van het mandaat
  • Opzoeken van mandatarissen op basis van de businessidentificatoren en type mandataris 
  • Weergeven van de persoonsgegevens van een mandataris, nl. van het erkend sociaal secretariaat of de dienstverlener

Opmerking:
Voor het weergeven van de persoonsgegevens van een mandataris specifiek van het type Secretariaat 'Full Service' verwijzen we naar de service 'ProviderIdentifier'.

Gebruikersgroepen

De REST-service mandate wordt ter beschikking gesteld van de lidinstellingen of partners van de Sociale Zekerheid.

Integratie voorwaarden

Toepassingen die de service willen gebruiken, worden gevraagd het MaHis-team te contacteren. 

Contact: SupportMahis@smals.be

back2top