registeredCashRegisterSystem

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service die toelaat om de lijst met geregistreerde kassasystemen van toepassing in de horecasector te raadplegen.

Beschrijving

FOD Financiën is authentieke bron van de gegevens betreffende de anti-fraudekassa’s in de horecasector, van het al dan niet bestaan van een geregistreerd kassasysteem, en dat voor elke vestigingseenheid van een onderneming.

FOD Financiën levert deze gegevens regelmatig aan de RSZ, opdat deze laatste de verminderingen zou kunnen controleren in de trimestriële DmfA-aangiftes.

De service registeredCashRegisterSystem is een REST webservice die de volgende functionaliteit: aanbiedt:

  • Opzoeken van een geregistreerd kassasysteem via:
    • ondernemingsnummer
    • ondernemingsnummer en periode

Gebruikersgroepen

De inspectiediensten van de RSZ die de geregistreerde kassasystemen moeten kunnen raadplegen.

Andere mogelijk geïnteresseerde diensten zijn de federale inspectiediensten van de RVA, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, enz.

Integratie voorwaarden

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, aan te vragen via supportcertificates@smals.be.

De gebruiker heeft eveneens de toelating van de KSZ nodig die toegang verleent op basis van het gebruik en de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens, nodig voor de identicatie van elke request (complex types : InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact op met Vincent Turine van de KSZ.

Communiceer daarna de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team pplication à l’équipe SupportSOA@smals.be.

Contact: Dolsis-Dev@smals.be

Documentatie

back2top