RegisteredMail

Typologie
Service
Eigenaar
KSZ

Overzicht

Service die aangetekende zendingen elektronisch verstuurt met dezelfde juridische waarde als een papieren aangetekende brief, in het kader van de toepassinging van de Sociale Zekerheid in België, volgens de wet van 19/03/2013. 

Beschrijving

Deze service wordt ter beschikking gesteld door de KSZ die, als vertrouwde derde partij, zijn stempel plaatst (tijdsgedateerde handtekening) om de verzender een garantie te bieden dat zijn document werd afgeleverd.

De webservice RegisteredMail kan onmiddellijk opgeroepen worden via de ESB SocialSecurity of via een DSP-integratie (DocumentServiceProvider). Als gevolg hiervan, is RegisteredMail reeds rechtstreeks geïntegreerd met e-Box Burger en e-Box Onderneming en is het ontworpen om makkelijk te communiceren met andere outputkanalen.

De service RegisteredMail biedt volgende functionaliteiten:

 • Versturen van een document als elektronische aangetekende zending naar de e-Box van een onderneming of naar de e-Box van een burger, in het wettelijk kader van de Sociale Zekerheid van de wet van 19/03/2013 (artikel 52)
 • De service RegisteredMail garandeert: 
  • De oorsprong en integriteit van de inhoud
  • De identiteit van de verzender
  • Het tijdstip van verzending
  • De levering van de zending
 • De verzender van het bericht kan het volgende recupereren:
  • Het bewijs van de zending aan de bestemmeling, met gecertificeerde handtekening inclusief timestamp (CAdES-T)
  • De status van zijn zending in het systeem

Opmerkingen:

 • De procedure omvat niet dat de bestemmeling een bewijs van ontvangst moet tekenen zoals dat gewoonlijk gebeurt voor een papieren aangetekende zending. 
 • De verzender is vrij om zijn document elektronisch te ondertekenen om de bestemmeling een bijkomende garantie te bieden betreffende de oorsprong van het document.

Gebruikersgroepen

Instellingen en toepassingen van de Sociale Zekerheid.

Integratie voorwaarden

Elke aanvraag in verband met RegisterdMail kan gericht worden aan het team ePost.

Een integratie met de webservice RegisterdMail vereist vooraf een integratie met e-Box.

Contact: 

Documentatie

back2top