Sociale schulden - EmployerAccountBalance

Service om de sociale schuld van een werkgever te communiceren via een beveiligde elektronische mededeling

  • Service
  • Authentieke bron
  • RSZ

Beschrijving

De service Sociale schulden (of EmployerAccountBalance) is een web service die ontwikkeld werd om de sociale schuld van een werkgever te communiceren via een beveiligde elektronische mededeling. In eerste instantie ontwikkeld voor het aanvragen van RSZ-attesten, maar kan ook gebruikt worden binnen andere domeinen waar de sociale schuld van een werkgever moet bevraagd worden.

De service EmployerAccountBalance is beschikbaar als webservice (toegankelijk via de KSZ) en biedt volgende functionaliteiten:

  • in het kader van attesten ‘Openbare aanbesteding’ die via het Telemarc-platform (BOSA) worden aangevraagd, een synchrone verwerking van de sociale schuldberekening van een werkgever
  • in het kader van bepaalde wetsartikelen waarbinnen de sociale schuld van een werkgever dient berekend te worden, een asynchrone verwerking van de schuldbevragingen met een gegroepeerde verzending van de berichten

Gebruikersgroepen

De service EmployerAccountBalance werd ontwikkeld ten behoeve van de aanvragers die over een machtiging van het Informatieveiligheidscomité (sectoraal comité) beschikken om de sociale schuld van een werkgever te kennen.

Het gebruik van deze webservice dient uitdrukkelijk via de KSZ te verlopen die als integrator voor de Sociale Zekerheid optreedt.

Integratievoorwaarden

De voorwaarden voor de integratie van de service EmployerAccountBalance:

Neem contact op met de verantwoordelijke van de dienst FINACO van de RSZ of de dienst FINACO, en beschrijf de context, de finaliteit van uw aanvraag en geef een raming op het vlak van volume

Indien akkoord, dient u te beschikken over een machtiging van het Informatieveiligheidscomité (sectoraal comité).

Neem contact op met de verantwoordelijke van de service EnterpriseSocialDebt bij de KSZ om de integratie met de KSZ mogelijk te maken

Documentatie

Sommige van de onderstaande links werken mogelijk niet omwille van beveiligingsbeperkingen.

Wenst u deze informatie te verkrijgen, neem dan contact op met het verantwoordelijke team via het e-mailadres hierboven vermeld in de paragraaf Integratievoorwaarden.

Hoe neem jij deel aan ons project?

Vul de catalogus aan

Heb je een herbruikbare component die voor een andere instelling van pas kan komen?

Leg hem aan ons voor!

Neem deel aan onze evenementen

Ideeën uitwisselen over hergebruik? Dat kan op onze evenementen. We organiseren er regelmatig!

Schrijf je zeker in!

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hergebruik.

Abonneer je

Deel je ervaringen

Is jouw project een succes geworden dankzij een hergebruikte component?

Laat het ons weten! 

Naar boven