Sociale schulden - EmployerAccountBalance

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service om de sociale schuld van een werkgever te communiceren via een beveiligde elektronische mededeling.

Beschrijving

De service Sociale schulden (of EmployerAccountBalance) is een web service die ontwikkeld werd om de sociale schuld van een werkgever te communiceren via een beveiligde elektronische mededeling. In eerste instantie ontwikkeld voor het aanvragen van RSZ-attesten maar kan ook gebruikt worden binnen andere domeinen waar de sociale schuld van een werkgever moet bevraagd worden.

De service EmployerAccountBalance is beschikbaar als webservice (toegankelijk via de KSZ) en biedt volgende functionaliteiten:

  • in het kader van attesten ‘Openbare aanbesteding’ die via het Telemarc-platform (BOSA) worden aangevraagd, een synchrone verwerking van de sociale schuldberekening van een werkgever
  • in het kader van bepaalde wetsartikellen waarbinnen de sociale schuld van een werkgever dient berekend te worden, een asynchrone verwerking van de schuldbevragingen met een gegroepeerde verzending van de berichten

Gebruikersgroepen

De service EmployerAccountBalance werd ontwikkeld ten behoeve van de aanvragers die over een machtiging van het Informatieveiligheidscomité (sectoraal comité) beschikken om de sociale schuld van een werkgever te kennen.

Het gebruik van deze webservice dient uitdrukkelijk via de KSZ te verlopen die als integrator voor de Sociale Zekerheid optreedt.

Integratie voorwaarden

De voorwaarden voor de integratie van de dienst EmployerAccountBalance:

Neem contact op met de verantwoordelijke van de dienst FINACO van de RSZ of de dienst FINACO en beschrijf de context en de finaliteit van uw aanvraag en geef een raming op het vlak van volume:

Indien akkoord, dient u te beschikken over een machtiging van het Informatieveiligheidscomité (sectoraal comité).

Neem contact op met de verantwoordelijke van de service EnterpriseSocialDebt bij de KSZ om de integratie met de KSZ mogelijk te maken:

Documentatie

back2top