CBSSPerson

Typologie
Service
Eigenaar
RSZ

Overzicht

Service waarmee wettelijke gegevens van een persoon kunnen beheerd en geraadpleegd worden in de KSZ-registers.

Beschrijving

De SOAP-webservice CBSSPerson is een façade bovenop de webservice CbssPersonService van de KSZ.

Deze service laat de consultatie van wettelijke persoonsgegevens toe in de KSZ-registers (BIS en RAD (geschrapten)), op basis van het identificatienummer van de sociale zekereid (INSZ) of via een fonetische opzoeking. Ook kunnen nieuwe personen gecreëerd worden, persoonsgegevens gewijzigd of voorstellen ter vervanging geformuleerd worden in het BIS-register van de KSZ.

De service CBSSPerson biedt volgende functionaliteiten:

  • Opzoeken van een persoon in de KSZ-registers, op basis van het INSZ
  • Fonetisch opzoeken in de KSZ-registers, op basis van de naam, het adres, de geboortedatum  (periode) en geslacht van de persoon
  • Updaten van persoonsgegevens in het BIS-register van de KSZ
  • Registreren van een nieuwe persoon in het BIS-register van de KSZ
  • Vervangen van het INSZ-nummer van een persoon door een ander in het BIS-register van de KSZ

Gebruikersgroepen

De service is beschikbaar voor web- en batchtoepassingen van het portaal van de sociale zekerheid die bovenvermelde functionaliteiten nodig hebben.

Integratie voorwaarden

De toepassing van de gebruiker wordt gehost binnen de tenant SOCSEC.

De gebruiker roept de service op via het SOAP-protocol (beveiliging TLS1.2 + X.509 Token profile).

De gebruiker moet over een toepassingsgebonden certificaat beschikken, te vragen via supportcertificates@smals.be. De URN van de toepassing moet toegevoegd worden aan de toegangsregels van de service via het ‘Uniek dossier’.

De gebruiker heeft eveneens de toelating nodig van de KSZ, die toegang verleent op basis van het gebruik en de verwachte volumes. De KSZ levert eveneens de gegevens, nodig voor de identificatie van elk request (complex types: InformationCustomerType and LegalContextType).

Voor de integratie van een nieuwe gebruiker, neem contact op met Vincent Turine van de KSZ.

Communiceer daarna de beslissing van de KSZ en de correcte URN van de toepassing aan het team SupportSOA@smals.be.

Contactpersonen:

Documentatie

back2top